Home / Các dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) trong IELTS Writing Task 1

Các dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) trong IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: pie charts answer - ielts-simon.com

Biểu đồ tròn (Pie Chart) là gì?

– Biểu đồ hình tròn được chia thành nhiều phần dưới dạng %, có màu sắc (hoặc kí hiệu) khác nhau, ứng với số đối tượng được phân tích. Mỗi đối tượng được miêu tả số liệu chính xác, không có số ước chừng.

– Biểu đồ tròn còn được dùng để biểu diễn, so sánh sự khác biệt của các chủ thể (quốc gia, thành phố, giới tính, etc.) tại cùng một thời gian, hoặc cũng có thể khác thời gian.

Các dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) trong IELTS Writing Task 1

Có 2 dạng Pie Chart trong bài thi IELTS Writing Task 1:

– Loại thứ nhất: Pie Chart có sự thay đổi về thời gian. Đối với loại này, bạn không chỉ so sánh giá trị của các hạng mục với nhau mà còn so sánh sự biến đổi về giá trị của chúng giữa các năm.

Ví dụ:

– Loại thứ hai: Pie Chart không có thời gian. Đối với dạng biểu đồ này, thay vì miêu tả xu hướng, chúng ta tập trung làm rõ sự khác nhau giữa các cột.

Ví dụ:

 

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-ielts-writing-task-1-pie-chart-bieu-do-tron-hoc-hay-182.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 46: Doctor’s Office – Reading

Reading Part 5 Incomplete Sentences Choose the word that best completes the sentence. 10. Luckily, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *