Home / Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree

Understanding IELTS Writing Test - Online Course - FutureLearn

Dạng bài Agree or Diagree trong IELTS Writing Task 2 là gì?

Trong các dạng câu hỏi của IELTS Writing Task 2 thì dạng câu hỏi “To what extent do you agree or disagree?” là dạng phổ biến nhất. 

“To what extent” có nghĩa là đến mức độ nào, “To what extent do you agree or disagree?” có nghĩa là bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức nào.

Dựa vào đề bài mà bạn có thể viết dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau: hoàn toàn đồng ý/không đồng ý, đồng ý/không đồng ý một phần hoặc là vừa đồng ý vừa không đồng ý

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree:

Bố cục chung cho dạng bài Opinion (Agree or Disagree) của IELTS Writing Task 2 bao gồm:

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Mục đích của phần mở bài và cũng là mục tiêu mà bạn cần hướng đến đó chính là giới thiệu cho người đọc câu trả lời của mình đối với vấn đề được đưa ra của đề bài.

*Lưu ý: Đừng trả lời câu hỏi một cách gián tiếp hoặc vòng vo, bạn sẽ bị mất điểm nếu không trả lời thẳng vào vấn đề. Độ dài của phần mở bài chỉ cần từ 2-3 câu là đủ

– Phần Thân bài (Body):

Thân bài là nơi mà bạn trình bày các luận điểm của mình cùng với những lập luận và ví dụ. Thông thường, 2 luận điểm tương ứng với 2 đoạn văn là đủ.

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý/không đồng ý, thì các luận điểm của bạn sẽ phải đủ rõ ràng và hợp lý để người đọc có thể hiểu được tại sao bạn lựa chọn của bạn là như vậy;

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý một phần, bạn phải chỉ ra được bạn đồng ý ở điểm nào và không đồng ý ở điểm nào. Ở mỗi luận điểm sẽ phải có giải thích rõ ràng cũng như ví dụ cụ thể.

– Phần Kết luận (Conclusion):

Khác với phần thi IELTS Writing Task 1, phần Task 2 yêu cầu bạn phải có kết luận. Phần kết luận có mục đích là để tóm tắt lại câu trả lời và giải thích của bạn. Một đoạn kết bài chuẩn thường nằm ở khoảng 1-3 câu.

*Lưu ý: Không đưa ra thêm bất kỳ luận điểm nào không được nhắc tới ở phần thân bài vào trong kết luận. Ngoài ra, bạn nên tránh việc lặp lại y chang phần mở bài.

xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-agree-or-disagree-hoc-hay-198.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Mua bán xe tải MuaBanNhanh với các mạng xã hội khác

Với hàng nghìn tin đăng bán xe tải mới cũ, chuyên mục Mua Bán Xe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *